Disable Preloader

Novosti

Vebinar o  borbi protiv korupcije - uticaj zakona u oblasti javnih nabavki, privatizacije, oduzimanju imovine i odgovornosti pravnih lica

 

Učesnici su zaključili da je učinjen značajan pomak u borbi protiv korupcije, ali da je potrebno ojačati primenu propisa i ljudske kapacitete neophodne za efikasno sprovođenje zakona

Analiza propisa u oblasti javnih nabavki i privatizacija, oduzete imovine proistekle iz krivičnog dela i odgovornosti pravnih lica za krivična dela u borbi protiv korupcije, bila je tema vebinara koji je održan 2. decembra 2020.

U okviru projektnih aktivnosti, tokom proteklih meseci, pripremljeni su Izveštaj o rezultatima primene Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, sa posebnim osvrtom na upravljanje oduzetom imovinom, Izveštaj o zakonodavnom okviru i međunarodnim standardima borbe protiv korupcije u procesima privatizacije i u javnim nabavkama i Izveštaj o primeni Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela.

Razmena informacija i sagledavanje trenutne situacije u ovoj oblasti, razlog je okupljanja više od 40 predstavnika brojnih institucija i organizacija koje se bave borbom protiv korupcije - predstavnika Republičkog javnog tužioca, Odeljenja za borbu protiv korupcije, Ministarstva pravde, Ministarstva finansija, drugih državnih institucija i organizacija.

Učesnici su zaključili da je učinjen značajan pomak u borbi protiv korupcije, ali da je potrebno ojačati primenu propisa i ljudske kapacitete neophodne za efikasno sprovođenje zakona. Naime, opšti zaključak je da zakonodavstvo u pomenutom okviru ne zaostaje, bar ne značajno, za regionalnim ili evropskim standardima. Jačanje ljudskih kapaciteta, pre svega Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, neohodno kako bi se unapredio ceo sistem upravljanja oduzetom imovinom, zaključili su eksperti. Posebna pažnja je posvećena kompleksnosti procesuiranja krvičnih dela u vezi sa javnim nabavkama i javno-privatnim partnerstvima. Jedan od zaključaka je i da neophodno dodatno urediti oblast krivične odgovornosti pravnih lica, te proaktivno pristupiti primeni zakona.

U uslovima pandemije COVID-19, projektne aktivnosti biće i dalje organizovane u online formatu.