Disable Preloader

Novosti

Održana druga radionica „Simulacija suđenja“

 

Učesnici su upoznati i sa dobrim praksama u postupku pripreme svedoka za svedočenja, izvođenja dokaza i ispitivanje svedoka.

Druga radionica „Simulacija suđenja“održana je od 20. do 22. oktobra 2020. u Ečkoj, u organizaciji projekta Prevencija i borba protiv korupcije i Republičkog javnog tužilaštva.

Kroz aktivan rad na studiji slučaja i na ovoj radionici, učesnici su diskutovali o ulogama tužioca, policije i službenika za vezu u fazi krivične istrage, finansijske istrage, pripreme optužnice, potvrđivanja optužnice i pripreme ročišta.

Preostale dve radionice "Simulacija suđenja" biće održane u onlajn uslovima usled aktuelne epidemiološke situacije u zemlji.