Disable Preloader

Novosti

Vebinar - zaštita podataka o ličnosti u postupku uzbunjivanja

 

Nastavljaju se obuke za unapređenje rada lica ovlašćenih za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem. Ova lica odgovorna su za zaštitu identiteta mogućih uzbunjivača, ali i onih koji su u tim prijavama označeni kao prekršioci, kao i za zaštitu njihovih ličnih podataka od curenja neovlašćenim licima i opštoj javnosti

Prilagođavajući se novonastalim okolnostima i u skladu sa epidemiološkim merama zaštite, Projekat organizuje vebinar na temu „Zaštita podataka o ličnosti u postupku uzbunjivanja“, 14. avgusta 2020. s početkom u 10 časova. Na taj način, nastavljaju se obuke za unapređenje rada lica ovlašćenih za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

Ova lica odgovorna su za zaštitu identiteta mogućih uzbunjivača, ali i onih koji su u tim prijavama označeni kao prekršioci, kao i za zaštitu njihovih ličnih podataka od curenja neovlašćenim licima i opštoj javnosti. Pored toga, ovlašćena lica treba da imaju na umu i načela razumnog prikupljanja i obrade podataka, prava na informacije o tome kako se postupa sa ličnim podacima u postupku uzbunjivanja, period zadržavanja prikupljenih podataka, bezbednost podataka, itd.

Stoga će na vebinaru biti, između ostalog, i reči o:

• osnovnim pojmovima u oblasti zaštite podataka o ličnosti;
• odnosu zaštite podataka o ličnosti i zaštite uzbunjivača, i glavnim izazovima u njihovoj zajedničkoj primeni;
• praktičnoj primeni relevantnih propisa kroz rad sa učesnicima na pripremljenoj studiji slučaja.

Program se sastoji iz dve celine između kojih je predviđena pauza za kratak predah. Svi učesnici će dobiti elektronsku potvrdu o učešću.
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti kasnije je usvojen od Zakona o zaštiti uzbunjivača. Uspešnost zaštite uzbunjivača zavisi od razumevanja i primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i pratećih podzakonskih akata. S obzirom da je nacionalno zakonodavstvo preuzelo brojne odredbe iz Opšte direktive EU o zaštiti podataka, neophodno je posvetiti pažnju i ovoj temi.

Predavači na vebinaru su Milica Andrić i Vladimir Radomirović.

Milica Andrić je advokat i senior konsultant u PricewaterhouseCoopers Srbija. Zaštita podataka o ličnosti, i njeni pravni i tehnički aspekti, deo su Miličine ekspertize. Bila je član pravnog tima na prvom GDPR projektu u Srbiji, a kao deo ili vođa pravnog tima radila je na osam uspešno okončanih projekata analize usklađenosti poslovanja kompanija sa odredbama GDPR i nacionalnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Milica je učestvovala i u javnoj raspravi o nacrtu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Republici Srbiji, organizovala dve konferencije na temu primene GDPR i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i držala brojne treninge i radionice iz ove oblasti i oblasti radnih odnosa.

Vladimir Radomirović je jedan od osnivača i glavni urednik Pištaljke, jedine organizacije u Evropi posvećene pružanju novinarske i pravne pomoći uzbunjivačima i objavljivanju tekstova na osnovu informacija koje obezbeđuju uzbunjivači. Vladimir je bio član radne grupe za izradu nacrta Zakona o zaštiti uzbunjivača Srbije. Za svoj rad s Pištaljkom, Vladimir je dobio Nagradu za građansku hrabrost (2011), nagradu Verica Barać za borbu protiv korupcije (2012) koju dodeljuje Savet za borbu protiv korupcije i Nieman stipendiju na Harvard univerzitetu (2015). Vladimir je predsednik Udruženja novinara Srbije (UNS).