Tim

TIM ZA TEHNIČKU PODRŠKU

Roman Prah

Rukovodilac tima

James May

Ekspert za finansijski kriminal

Djordje NikoliĆ

Mlađi ekspert za prevenciju korupcije

Marija RadonjiĆ

Mlađi ekspert za borbu protiv korupcije

UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Stevan StepanoviĆ

Menadžer projekta

Tatjana UbaviĆ

Menadžer kancelarije