Najnovije vesti

17. jan 2019.

Otvoreni podaci i borba protiv korupcije

Otvoreni podaci podstiču privredni rast, čine javnu upravu efikasnijom i ekonomičnijom, omogućavaju kvalitetnije usluge za građane, osiguravaju transparentnost i smanjuju prostor za korupcijua

Pročitajte više
29. dec 2018.

Obuka o sticanju trenerskih veština u oblasti zaštite uzbunjivača

Pravo na uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača važan su faktor u borbi protiv korupcije i razvoju društva

Pročitajte više
26. dec 2018.

Ostvareni brojni projektni rezultati u 2018. godini

Tokom 2018. godine, u bliskoj saradnji sa glavnim korisnicima projekta završene su brojne projektne aktivnosti. Na osnovu ovih rezultata postignutih u 2018. godini, implementacija projektnih zadataka bila je efikasna.

Pročitajte više

EU info centar

Ko smo mi?

Svrha Projekta je da se ojačaju nacionalni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije (NSBPK) i njenim akcionim planom kao i Akcionim planom za Poglavlje 23 (AP 23)

EU IPA 2013 projekat ”Prevencija i borba protiv korupcije” implementira PwC EU Services EESV u konzorcijumu sa PwC Serbia, d.o.o., Alternative Consulting i R.U.R. Consulting.