Najnovije vesti

25. jun 2018.

Održana zajednička obuka profesionalaca za borbu protiv korupcije

Cilj zajedničke obuke je jačanje kapaciteta državnih institucija u sprovođenju novog zakona kojim je unapređena njihova saradnja u zajedničkoj borbi protiv korupcije.

Pročitajte više
19. jun 2018.

Razvoj obuke o etici i integritetu u javnom sektoru

EU projekat „Prevencija i borba protiv korupcije“ i Pravosudna akademija prilagođavaju program obuke za državne službenike u pravosuđu kroz dve radionice za zaposlene u Visokom savetu sudstva. Cilj radionice je jačanje etičkih standarda zaposlenih u javnoj upravi i smanjenje korupcije.

Pročitajte više
05. jun 2018.

Priprema Nacrta zakona o sprečavanju korupcije

Novi zakon,kojim bi se unapredio rad Agencije za borbu protiv korupcije,jedan je od najvažniji propisa. Ministarstvo pravde nastavlja sa pripremom nacrta koji će uputiti Vladi

Pročitajte više

EU info centar

Ko smo mi?

Svrha Projekta je da se ojačaju nacionalni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije (NSBPK) i njenim akcionim planom kao i Akcionim planom za Poglavlje 23 (AP 23)

EU IPA 2013 projekat ”Prevencija i borba protiv korupcije” implementira PwC EU Services EESV u konzorcijumu sa PwC Serbia, d.o.o., Alternative Consulting i R.U.R. Consulting.