Disable Preloader

Novosti

Komunikacione veštine i javni nastup

 

Projekat će u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na promovisanju važne uloge tužilaštva, policije, 13 kontaktnih institucija i sudova koji sprovode novi Zakon i u saradnji sa glavnim korisnicima projekta organizovati brojne događaje širom Srbije

Četrdeset predstavnika posebnih Anti-korupcijskih odeljenja Viših javnih tužilaštva, Anti-korupcijskih odeljenja Viših sudova i Anti-korupcijskih odeljenja  Ministarstva unutrašnjih poslova, osnovana u četiri regionalna centra, prisustvovali su treningu za unapređenje komunikacionih veština i javnog nastupa.

Treninzima koji su bili organizovani u Beogradu, Nišu, Kraljevu i na Paliću prisustvovali su tužioci, policajci i sudije koje se u svakodnevnom poslu suočavaju sa slučajevima korupcije.

Treninzi, koji su održani u drugoj polovina februara i početkom marta 2019, organizovani su u okviru projektnih aktivnosti kako bi se državnim institucijama pružila podrška u eksternom komuniciranju, u odnosima sa medijima i da bi se unapredila njihova važna uloga i aktivnosti u sprovođenju novog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije u široj javnosti.

Učesnici su ocenili da su im treninzi bili veoma korisni, da su stekli potrebne veštine za medijski nastup kao i dodatna znanja u radu sa medijima.