Disable Preloader

Novosti

Obuka internih revizora u oblasti sprečavanja sukoba interesa

 

Projekat je obučio 14 internih revizora veštinama posredovanja i rešavanja etičkih dilema koje se javljaju u svakodnevnom radu. Na taj način oni su postali izvor znanja i postupanja u slučajevima eventualnog sukoba interesa u svojim organizacijama

Interni revizori pružaju pomoć upravi svoje organizacije, kako bi se osigurala primena principa finansijske kontrole i upravljanja. Oni imaju jaku preventivnu ulogu i čuvaju organizacije od brojnih rizika, uključujući i one koruptivne.

Obuka je nastojala da osnaži postojeća znanja i veštine internih revizora i zaposlenih na poslovima unutrašnje kontrole u oblasti sprečavanja sukoba interesa. Kao rezultat, učesnici će u budućnosti predstavljati izvore znanja i moći će da obučavaju svoje kolege praktičnoj primeni etičkog kodeksa u svakodnevnim poslovnim situacijama.   

Interni revizori često su neprepoznati i nedovoljno cenjeni u svojim organizacijama. Razlog za to je nerazumevanje njihove uloge i doprinosa koji imaju na adekvatno upravljanje. Što pre organizacije počnu da promovišu njihov značaj, pre će se i povećati razumevanje etičkog kodeska i njegova primena na poslu.

Prvi deo obuke bio je posvećen usvajanju znanja o učenju odraslih, metodologiji kreiranja i vođenja obuka, radu sa neugodnim učesnicima, verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji. Nakon toga, učesnici su praktično primenjivali ove principe tako što su pripremali ciljeve i plan obuke za svoje obuke, a potom i izvodili kratke prezentacije pred ostalima o etičkim dilemama, organizacionim vrednostima i kulturi, i sukobu interesa.   

„Naš lokalni anti-korupcijski plan predvideo je obuku zaposlenih o sukobu interesa. Stalno smo se žalili kako nam nedostaju znanja i ljudski resursi, zbog čega smo samo odlagali tu aktivnost. Međutim, više nemamo izgovor za to“, rekla je jedna od učesnica iz lokalne samouprave.

Igrajući društvenu igru, učesnici vežbaju rešavanje etičkih dilema i primenu principa etičkog kodeksa internih revizora (nastala u okviru Centra za reformu finansijskog izveštavanje Svetske banke). „Odavno nisam bila ovoliko podstaknuta na učenje na nekom treningu. Konačno ćemo moći da organizujemo obuku za naše zaposlene, kako i proizlazi iz našeg Plana integriteta“, kaže jedna od učesnica.

Obuka je održana u periodu od 26. februara do 1. marta 2019. godine u Srpsko-korejskom informatičko pristupnom centru - SKIP Centar. Učesnici na obuci zaposleni su u institucijama na centralnom (Državna revizorska institucija, Ministarstvo zdravlja, Poreska uprava) i lokalnom nivou (Grad Beograd, Ljubovija, Kraljevo i Valjevo).