Najnovije vesti

17.02.2021

Podrška Evropske unije u borbi protiv korupcije u Srbiji

Na konferenciji, kojom je obeležen završetak trogodišnjeg projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ koji finansira Evropska unija, sumirani su ostvareni rezultati, definisani dalji koraci i razmotreni izazovi u borbi protiv korupcije nastali usled pandemije COVID-19.

Pročitajte više
10.02.2021

Završna onlajn konferencija - Institucionalni kapaciteti Republike Srbije u sprečavanju i borbi protiv korupcije

Na konferenciji, kojom se označava završetak trogodišnjeg projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ koji finansira Evropska unija, sumiraće se ostvareni rezultati, definisati dalji koraci i razmotriti izazovi u borbi protiv korupcije nastali usled pandemije COVID-19

Pročitajte više
25.12.2020

Izazovi u zaštiti podataka o ličnosti tokom postupka uzbunjivanja

Samo ukoliko postoji delotvorna zaštita ličnih podataka uzbunjivača i navodnih počinilaca, moguće je steći poverenje u postupak uzbunjivanja i očekivati pozitivne promene

Pročitajte više

EU info centar


YouTube kanal

Kalendar Aktivnosti


Ko smo mi?

Svrha Projekta je da se ojačaju nacionalni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije (NSBPK) i njenim akcionim planom kao i Akcionim planom za Poglavlje 23 (AP 23)

PwC EU Services EESV u konzorcijumu sa PwC Serbia, d.o.o., Alternative Consulting i R.U.R. Consulting.

Trajanje projekta (43 mesec, jul 2017 - februar 2021)