Najnovije vesti

19.03.2019

Izgradnja integriteta u institucijama javne uprave i lokalne samouprave

Učesnicima su unapređene trenerske veštine kako bi u budućnosti mogli da planiraju i izvode predavanja i radionice na temu etike i integriteta u svojim sredinama

Pročitajte više
07.03.2019

Svečano obeležen završetak uspešnih obuka za državne funkcionere u prosveti

Više od 850 učesnika prisustvovalo je obukama o sprečavanju sukoba interesa i kontroli imovine i prihoda funkcionera u prosveti. Od marta 2018. godine održano je 14 obuka u 12 gradova širom Srbije za direktore i sekretare predškolskih ustanova, direktore i sekretare osnovnih, srednjih i visokih škola, kao i dekane i sekretare na fakultetima

Pročitajte više
05.03.2019

Komunikacione veštine i javni nastup

Projekat će u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na promovisanju važne uloge tužilaštva, policije, 13 kontaktnih institucija i sudova koji sprovode novi Zakon i u saradnji sa glavnim korisnicima projekta organizovati brojne događaje širom Srbije

Pročitajte više

EU info centar

Kalendar Aktivnosti


Ko smo mi?

Svrha Projekta je da se ojačaju nacionalni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije (NSBPK) i njenim akcionim planom kao i Akcionim planom za Poglavlje 23 (AP 23)

PwC EU Services EESV u konzorcijumu sa PwC Serbia, d.o.o., Alternative Consulting i R.U.R. Consulting.