Najnovije vesti

12. sep 2018.

STAVOVI GRAĐANA O KORUPCIJI: NAJVAŽNIJI NALAZI

Istraživanje javnog mnjenja „Stavovi građana o korupciji“ sprovedeno je u okviru aktivnosti projekta Prevencija i borba protiv korupcije s ciljem utvrđivanja stepena vidljivosti i prepoznatljivosti institucija uključenih u borbu protiv korupcije, poverenja građana prema ovim institucijama, kao i percepcije raširenosti korupcije u Srbiji.

Pročitajte više
09. sep 2018.

Prevencija korupcije na lokalnom nivou

Lokalni antikorupcijski planovi deo su preventivnih antikorupcijskih mehanizama na nivou lokalne samouprave, za čije praćenje i ostvarivanje ogroman doprinos daju i organizacije civilnog društva, 5-8. septembar 2018. Niš i Kraljevo.

Pročitajte više
05. sep 2018.

Značajna uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije

U institucionalnom razvoju od 2005. do 2018. u borbi protiv korupcije u Srbiji učinjena su dva veoma važna koraka – osnivanje Agencije za borbu protiv korupcije i dalje unapređenje i jačanje institucija

Pročitajte više

EU info centar

Ko smo mi?

Svrha Projekta je da se ojačaju nacionalni mehanizmi za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije (NSBPK) i njenim akcionim planom kao i Akcionim planom za Poglavlje 23 (AP 23)

EU IPA 2013 projekat ”Prevencija i borba protiv korupcije” implementira PwC EU Services EESV u konzorcijumu sa PwC Serbia, d.o.o., Alternative Consulting i R.U.R. Consulting.